The simple present

THE SIMPLE PRESENT TENSE

             És un temps verbal present que el fem servir:

  • Per fets que sempre o generalment passen

            Water boils at a 100 degrees.  L’aigua bull a 100 graus

            It rains a lot in Scotland.  Plou molt a Escosia

  • Situacions gairebé permanents 

             Mary lives in Barcelona.  La Maria viu a Barcelona

            Peter works in a bank   En Pere treballa a un banc

  • Hàbits i rutines, accions que fem normalment, regularment.

          I get up at 8:00 everyday   Jo em llevo a les 8 cada dia

          Com el conjuguem:

Affirmatiu                                                  Negatiu

Subject  Verb (base form)             Subject+don’t+Verb (base form)

                                                                         Subject+doesn’t+Verb (base form)

I                         work                                   I               don’t           work

You                   work                                  You         don’t            work

We                    work                                   we           don’t            work

They                 work                                  they       don’t            work

She                    works                            she        doesn’t       work

He                     works                             he         doesn’t        work

It                        works                            it           doesn’t        work

Interrogatiu

(QW) Do + Subject + Verb (base form)                            Short answers  (respostes curtes)

(QW) Does + subject + Verb (base form)

Do           I             work ?                                                                                                                                

Do         you         work?                                             Yes, I do                  No, I don’t

Do        we            work?                                            Yes, we do              No, we don’t

Do        they         work?                                            Yes, they do           No, they don’t

Does       he      work ?                                             Yes, he does        No, he doesn’t

Does      she     work?                                              Yes, she does      No, she doesn’t

Does      it         work?                                              Yes, it does          No, it doesn’t

Alguns verb no afegeixen a la 3ª persona del singular una S sinó les lletres ES

Els verbs que acaben en:       S o SS    I   pass        he passes

                                                           Sh          I   wash      he washes

                                                           Ch          I watch     he watches

                                                           X            I fix             he fixes

                                                           O            I go             he goes

Els acabats en consonat + Y

Canvien la Y per ies                                I study      He studies

 

Expressions temporals

  • Els verbs en Present Simple normalment porten al final o al començament de la frase

Alguna expressió que indica la freqüència amb que esdevé l’acció, com:

Every day  cada dia                                        Every Friday night    cada divendres a la nit

Once a week  un cop a la setmana            Twice a month    dos cops al mes

In the morning   Pel matí                            At nigth   Per la nit

On + un dia de la setmana en plural    On Mondays    Els dilluns

At the weekend   al cap de setmana

Els adverbis de freqüència

  • Són paraules molt utilitzades amb el Present Simple perquè expressen la freqüència amb què fem alguna cosa:

Always  sempre                                    often   sovint                                   never  mai

Sometimes   alguna vegada              usually  normalment

  • Sempre van davant dels verbs, entre el subjecte i el verb, però darrera del verb to be

               I never play the guitar at night     Mai toco la guitarra a la nit

              Oxford Street is always full of people   El carrer d’Òxford està sempre ple de gent.

Per fer una activitat per practicar aquest temps de verb cliqueu aquí

Per fer exercicis:  exercici 1                                                                        exercise 6   reading

                                     exercici 2                                                                       exercisis amb una  cançó i per escoltar-la cliqueu aquí                                                           

                                     exercise 3

                                     exercise 4      traducció

                                    exercise 5      Listening

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: