Phrasal verbs

Prepositional  Verbs and  Phrasal verbs

 

Hi ha tres tipus de verbs:

1- Verb + preposició      I run up the hill  Vaig pujar el turó

 2- Verb + partícula adverbial      I ran into my teacher at the weekend (met)

                                                                       Vaig trobar-me(vaig ensopegar-me) amb la professora el cap de setmana

Els “phrasal verbs” tenen el mateix significat que un verb normal i els utilitzem per

parlar d’una manera més informal   find out = discover = esbrinar, descobrir

3- Verb + partícula adverbial + preposició   He ran away from the police

 

La diferència entre la  preposició i la  partícula adverbial  es que la preposició està unida a un nom  o a un pronom i la partícula adverbial forma part i sol depèn del verb

 

Algunes vegades un verb  pot ser un “Prepositional verb” o bé un “phrasal verb”

 

a) preposicional: He lives down the street 
b) adverbial: I lived down that incident. 

 

 a)  En aquest cas, down és una preposició   Ell viu carrer avall

 b)  En aquest cas, down és una partícula adverbial que va unida i depen directament del verb   Vaig aconseguir oblidar-me d’aquell esdeveniment o incident

  • Verb + preposició + CD , la preposició va sempre a davant del CD 

                                            I’m looking at the blackboard

 

  • Verb + partícula adverbial + CD  La partícula adverbial pot anar entre el Verb i el CD o darrera el CD

He looked up the word     or    he looked the word up    Va consultar la paraula

Però si el CD és un pronom sempre es posa el pronom entre el verb i la partícula adverbial .

He looked it up

 Hi ha verbs que la partícula adverbial sempre va al darrera del verb , no es pot posar de les dues maneres

He ran into an old friend   Ell es va ensopegar amb un vell amic (trobar)

Per veure una llista de phrasal verbs pots anar a la següent web:

http://www.englishclub.com/vocabulary/phrasal-verbs-list.htm

http://www.mansioningles.com/gram54.htm

Per fer exercisis, però primer heu d’ aprendre els “phrasal verbs” per tot això  cliqueu aquí

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: