The present simple

Grammar

THE SIMPLE PRESENT TENSE

És un temps verbal present que el fem servir:

  • Per fets que sempre o generalment passen

Water boils at a 100 degrees.  L’aigua bull a 100 graus

It rains a lot in Scotland.  Plou molt a Escosia

  • Situacions gairebé permanents

Mary lives in Barcelona.  La Maria viu a Barcelona

Peter works in a bank   En Pere treballa a un banc

  • Hàbits i rutines, accions que fem normalment, regularment.

I get up at 8:00 everyday   Jo em llevo a les 8 cada dia

Com el conjuguem:

Affirmatiu                                                  Negatiu

Subject  Verb (base form)             Subject+don’t+Verb (base form)

Subject+doesn’t+Verb (base form)

I                         work                                   I               don’t           work

You                   work                                  You         don’t            work

We                    work                                   we           don’t            work

They                 work                                  they       don’t            work

She                    works                            she        doesn’t       work

He                     works                             he         doesn’t        work

It                        works                            it           doesn’t        work

Interrogatiu

(QW) Do + Subject + Verb (base form)

(QW) Does + subject + Verb (base form)

Do           I             work ?                                 shorts answers (respostes curtes)

Do         you         work?                                  Yes, I do                  No, I don’t

Do        we            work?                                  Yes, we do              No, we don’t

Do        they         work?                                  Yes, they do           No, they don’t

Does       he      work ?                                  Yes, he does        No, he doesn’t

Does      she     work?                                   Yes, she does      No, she doesn’t

Does      it         work?                                   Yes, it does          No, it doesn’t

Alguns verb no afegeixen a la 3ª persona del singular una S sinó les lletres ES

Els verbs que acaben en:    S o SS    I   pass        he passes

Sh          I   wash      he washes

Ch          I watch     he watches

X            I fix             he fixes

O            I go             he goes

Els acabats en consonat + Y

Canvien la Y per ies                                I study      He studies

Expressions temporals

  • Els verbs en Present Simple normalment porten al final o al començament de la frase

Alguna expressió que indica la freqüència amb que esdevé l’acció, com:

Every day cada dia                                        Every Friday night cada divendres a la nit

Once a week un cop a la setmana            Twice a month dos cops al mes

In the morning Pel matí                            At nigth Per la nit

On + un dia de la setmana en plural    On Mondays Els dilluns

At the weekend al cap de setmana

Els adverbis de freqüència

  • Són paraules molt utilitzades amb el Present Simple

perquè expressen la freqüència amb què fem alguna cosa:

Always sempre        often sovint           never mai

Sometimes alguna vegada   usually normalment

  • Sempre van davant dels verbs, entre el subjecte i el verb, però darrera del verb to be

I never play the guitar at night     Mai toco la guitarra a la nit

Oxford Street is always full of people   El carrer d’Òxford està sempre ple de gent.

Per fer una activitat per practicar aquest temps de verb cliqueu aquí

Per fer exercicis:

exercise 1   two  three   exercise 3  affirmative sentences

 exercise 1 questions     two  three      questions

exercise 1 negative      two   three       negatives

exercise 1 contrast P.S/PC

exercise 1 reading

exercise with a song   cançó i per escoltar-la cliqueu aquí

exercise 4 traducció

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: