Unit 2 Out and about

We are going to learn:

Vocabulary: related to places around town

Things to do

Grammar: Present continuous and Present simple

Speaking: going to a restaurant, talking about menus.

going to a restaurant

Waiter: Hello, Can I …………..you?

Kim: Yes,…………………….to have some lunch.

Waiter:………………………..a starter?

Kim: Yes, I’d like a bowl of chicken soup,………………..

Waiter: And what …………………….for a main course

Kim: I’d like a grilled cheese sandwich.
Waiter: Would you like………………………to drink?

Kim: Yes, I’d like a glass of Coke, please.
Waiter… After Kim has her lunch.: Can I bring you anything else?
Kim: No thank you. Just the …………………….

Waiter: Certainly.
Kim:I don’t have my glasses. …………………………………………..?

Waiter: That’s $6.75.
Kim: ………………………… Thank you very much

Waiter: You’re ……………………………

. Have a good day.
Kim: Thank you, the ……………………

.

 

English Listening Quizzes: Ordering a Meal

 

 1. What did the man have the last time?
 2. What would the woman like for her first course?
 3. What would the man like, but can’t have, for a first course?
 4. What will the man have for a first course?
 5. What does the woman want for a main course?
 6. What would the woman like with her main course?
 7. What would the man like for a main course?
 8. What would the man like with his main course?
 9. What will they drink?
 10. Why can’t the woman have dessert?
 11. What would the man like for dessert?
 12. Would they like some coffee

Present continuous

 • We use to talk about things happening right now
 • Stative verbs do not usually use the Present continuous

Examples of stative verbs are:  see / hear / like / think / want / hope / feel / believe/ know / understand / remember / ………….

Time expressions: now, right now, at present, at the moment, today

Affirmative                Negative                Interrogative

I am eating                  I’m not eating             Am I eating
You are eating          You aren’t eating       Are you eating
He / she is eating   He / she isn’t eating  Is he/she eating
We are eating            We aren’t eating        Are we eating
You are eating          You aren’t eating       Are you eating
They are eating        They aren’t eating     Are they eating

El present continuous el fem servir per explicar el que estem fent en el mateix moment en què es parla o en el període de temps present.

Jo estic escrivint/jo escric / en anglès diem  I am writing

Conjugació

Afirmatiu                                            Negatiu                                                   Interrogatiu

S+to be + V+ing                               S +to be  not+V+ing                          to be + S +V+ing?

I am writing                                       I am not writing                                   am I writing?

you are writing                                 you are not writing                             are you writing?

he/she/it is writing                         he/she/it is not writing                    Is he/ she/it writing?

we are writing                                    we are not writing                               are we writing?

you are writing                                  you are not writing                             are you writing?

they are writing                                they are not writing                             are they writing?

Podem abreviar aquestes formes de la següent manera.

I’m writing                                           I am not writing                                En la forma

interrogativa

You’re writing                                    you aren’t writing                             no es pot abreviar.

he/she/it’s writing                           he/she/it isn’t writing

we’re writing                                       we aren’t writing

you’re writing                                     you aren’t writing

they’re writing                                    they aren’t writing

Respostes breus:

Yes ,I am  / No, I am not  etc. ……….

Expressions temporals que normalment van amb el Present Continuous

 • now ( ara )            right now ( just ara /ara mateix )   at the moment ( en aquest moment)
 • today (avui )       this week (aquest setmana )             these days (aquests dies)

Els verbs “estatics” – s’anomenen així perque normalment no s’empren en la forma progressiva, ja que expressen sentiments, gustos i desitjos, activitats de la ment i possessió, és a dir accions que no impliquen moviment.

exemple:  love (estimar) like (agradar) hate (odiar)  want(voler)

Think (pensar, remember (recordar), Know (saber, understand (entendre) believe(creure)

own (posseir)

Per formar el gerundi, és a dir al afegir  ING, hem de recordar les següents regles:

Acabat en  e muda: es perd la e ….  live     living

D’1 síl.laba, acabat en consonant+vocal+consonant, es dobla la consonant últimarun  running

De 2 síl.labes, amb accent a l’última, es dobla la consonant final ..begin beginning

Acabat en 1 L: es dobla aquesta lletra..travel travelling

Acabat en ie: canvia ie per una y  die  dying

Per practicar cliqueu :

http://www.eclecticenglish.com/grammar/PresentContinuous1F.html

Per fer un listening :

Escolta aquesta cançó i omple els vuits:

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2500

Per si encara voleu practicar més cliqueu aquí traducció

exercise one affirmative

contrast present continuous/simple present  one   two  three

 

THE SIMPLE PRESENT TENSE

És un temps verbal present que el fem servir:

 • Per fets que sempre o generalment passen

Water boils at a 100 degrees.  L’aigua bull a 100 graus

It rains a lot in Scotland.  Plou molt a Escosia

 • Situacions gairebé permanents

Mary lives in Barcelona.  La Maria viu a Barcelona

Peter works in a bank   En Pere treballa a un banc

 • Hàbits i rutines, accions que fem normalment, regularment.

I get up at 8:00 everyday   Jo em llevo a les 8 cada dia

Com el conjuguem:

Affirmatiu                                                  Negatiu

Subject  Verb (base form)             Subject+don’t+Verb (base form)

Subject+doesn’t+Verb (base form)

I                         work                                   I               don’t           work

You                   work                                  You         don’t            work

We                    work                                   we           don’t            work

They                 work                                  they       don’t            work

She                    works                            she        doesn’t       work

He                     works                             he         doesn’t        work

It                        works                            it           doesn’t        work

Interrogatiu

(QW) Do + Subject + Verb (base form)

(QW) Does + subject + Verb (base form)

Do           I             work ?                                 shorts answers (respostes curtes)

Do         you         work?                                  Yes, I do                  No, I don’t

Do        we            work?                                  Yes, we do              No, we don’t

Do        they         work?                                  Yes, they do           No, they don’t

Does       he      work ?                                  Yes, he does        No, he doesn’t

Does      she     work?                                   Yes, she does      No, she doesn’t

Does      it         work?                                   Yes, it does          No, it doesn’t

Alguns verb no afegeixen a la 3ª persona del singular una S sinó les lletres ES

Els verbs que acaben en:    S o SS    I   pass        he passes

Sh          I   wash      he washes

Ch          I watch     he watches

X            I fix             he fixes

O            I go             he goes

Els acabats en consonat + Y

Canvien la Y per ies                                I study      He studies

Expressions temporals

 • Els verbs en Present Simple normalment porten al final o al començament de la frase

Alguna expressió que indica la freqüència amb que esdevé l’acció, com:

Every day cada dia                                        Every Friday night cada divendres a la nit

Once a week un cop a la setmana            Twice a month dos cops al mes

In the morning Pel matí                            At nigth Per la nit

On + un dia de la setmana en plural    On Mondays Els dilluns

At the weekend al cap de setmana

Els adverbis de freqüència

 • Són paraules molt utilitzades amb el Present Simple

perquè expressen la freqüència amb què fem alguna cosa:

Always sempre        often sovint           never mai

Sometimes alguna vegada   usually normalment

 • Sempre van davant dels verbs, entre el subjecte i el verb, però darrera del verb to be

I never play the guitar at night     Mai toco la guitarra a la nit

Oxford Street is always full of people   El carrer d’Òxford està sempre ple de gent.

Per fer una activitat per practicar aquest temps de verb cliqueu aquí

Per fer exercicis:

exercise 1   two  three   exercise 3  affirmative sentences

 exercise 1 questions     two  three      questions

exercise 1 negative      two   three       negatives

exercise 1 contrast P.S/PC

exercise 1 reading

exercise with a song   cançó i per escoltar-la cliqueu aquí

exercise 4 traducció

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: