The passive voice

The Passive Voice (La veu passiva)

Fins ara hem parlat de la veu activa, on l’acció del verb recau en el subjecte.

Però quan volem donar més importància a l’acció i no a la persona que ha fet l’acció utilitzem la veu passiva.

Exemple: he ate all the cookies (  ell va menjar totes les galetes)  veu activa

All the cookies were eaten (es van menjar totes les galetes)  veu passiva

 

Grammatical Rules (Regles gramaticals)

La veu passiva es forma amb el verb auxiliar “ to be”  i el participi del verb

Is eaten/ was eaten/will be eaten/had been eaten

Structure  (estructura)

Subjecte + verb auxiliar (to be) + participi + by (subjecte de l’activa)

 

Per transformar una oració activa a passiva hem de tenir en compte:

  • El complement directe de l’oració activa passa a ser subjecte de la passiva
  • El verb principal es sustitueix per l’auxiliar “to be” en el mateix temps i afengint el verb principal en participi
  • El subjecte de l’oració principal passa a ser el complement de la passiva.
  • Si utilitzen el subjecte que realitza l’acció anirà precedit per la preposició “by”

 

Uses (ús)

  • Fem servir la veu passiva quan no sabem qui ha realitzat l’acció.

The car was stolen

  • Fem servir la veu passiva quan donem més importància al que va passar que qui va realitzar l’acció o quan no volem dir que la va realitzar.

The letter was delivered yesterday

  • Per indicar processos d’unes accions.

First of all, the butter is melted, after  it is added the flour ………

No podem fer servir la veu passiva en verbs intransitius, sempre el verb ha de tenir complement directe.

Some verbs very frequently used in the passive are followed by the to-infinitive:

be supposed to be expected to be asked to
be scheduled to be allowed to be told to

John has been asked to make a speech at the meeting.
You are supposed to wear a uniform.
The meeting is scheduled to start at seven. 

Exercises:  passive with present

passive with Simple past

 passive with Present Perfect

passive with future

passive with auxiliary verbs

mixed passive

mixed 

active to passive

active to passive  two

active to passive three

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: